top of page

תעופה

 

מוצרי Green Up לתעשיית התעופה הם מוצרים ירוקים על בסיס מים. אינם קורוזיביים ולא פוגעים במתכות, מוצרי פלסטיק ובדי ריפוד שונים. מוצרי Green Up נותנים מענה יעיל של פרוק וניקוי דלקים שמנים על הקרקע ובמטוסים,ניקוי וחיטוי יעיל של מושבי הנוסעים, מטבח,שירותים תא הטייס ותאי המטען. המוצרים הם אקולוגיים לא מסוכנים למשתמש ולסביבה.

מוצרי תעופה

תדלוק

מסלול המראה

תא טייס

מושבים

מטבח

שרוול נוסעים

שירותים

bottom of page