top of page

דף מוצר

  Green Life Group

טיפול מגן לחממות עם מוצרי Green Up

 

מקומות סגורים כמו חממות מהווים חלק בלתי נפרד ממחזור המיקרואורגניזם. האויב הגדול ביותר כאן הוא ריקבון ופירוק וקורוזיה של המבנה עצמו. ריקבון הוא תהליך שבו החומר הביולוגי מתפרק עקב מיקרואורגניזמים כמו חיידקים ופטריות.

מוצרי Green Up יעילים נגד מגוון רחב של מיקרואורגניזמים כולל חיידקים גראם חיוביים/שליליים, חיידקים הקשורים למזון פתוגניים, שמרים ופטריות.

הכנות

Green Up D – חיטוי מבנה חממה.

Green Up Agro D – חיטוי קרקע.

Green Up F&V – הגנת צמחים.

טיפולים לפי סדר היישום

חיטוי חממה

החממה מרוססת היטב ב-50% Green Up D במים. לאחר שעתיים שוטפים את החממה במים ולאחר הייבוש מרססים אותה שוב כמתואר לעיל. ניתן ליישם טיפולים נוספים מיד לאחר הייבוש.

חיטוי קרקע

טיפול זה נועד לשלוט בגורמי biotic factors שעלולים להזיק לשתילים הנטועים כגון פטריות, חרקים, מיקרואורגניזמים ווירוסים.

אתרי השתילה מטופלים ב-  50% Green Up Agro D במים

מיושם ביד או בהשקיה בטפטוף. השתילה יכולה להתבצע 24 שעות לאחר הטיפול.

במהלך הגידול מומלץ להוסיף 3-5% Green Up Agro D למי ההשקיה פעם בשבוע. טיפול זה מעניק הגנה מתמשכת למערכת השורשים של השתילים.

הגנת הצומח

הגנת הצומח מתבצעת על ידי ערפל הנשלט על ידי טיימר, נייח או נייד. הערפול מתבצע עם תמיסה של 10% Green Up F&V במים בכמות של 0.1-1 ליטר לכל 100 מ"ק של שטח החממה. הכמות מותנית ברמת זיהום החממה. הנפח הכולל של תמיסת הערפול נקבע בהתאם לנפח חלל החממה. תאריכי היישום של הערפול נקבעים בהתאם לתוצאות המתקבלות. ההמלצות הבסיסיות שלנו הן ליישם את הערפול פעמיים בשבוע. ניתן לאחסן את תכשיר הערפול למשך חודשיים (מוכן לשימוש).

בכל מקרה לא מומלץ ליישם את הערפול למשך מעבר לחודשיים.

תכשירי Green Up אינם רעילים לגברים או לצמחים והם אינם מאכלים ואינם שיירים. העובדים השוהים בחממה בזמן ערפול נדרשים ללבוש בגדי מגן, משקפי מגן ומסיכות נשימה.

טיפול בציוד העבודה בחממה

יש לחטא את כל ציוד העבודה כגון מזמרה, סכינים וכפפות הנמצאים בשימוש בחממה על ידי טבילה בתמיסה של 20% Green Up F&V במים.

טיפול לכניסה לחממה

לפני הכניסה לחממה נדרש לטבול את הנעליים בתמיסה המכילה 20% Green Up F&V במים.

מומלץ בגדי עבודה מתאימים, משקפי מגן ומסיכות פנים.

לכל שאלה או הדרכה נא לפנות לנציג החברה.

 

bottom of page