top of page

דף מוצר

  Green Life Group

טיפול מגן למשתלות עם מוצרי Green Up

המשתלה

המשתלה היא מקום לגידול צמחים לא באדמה אלא במיכלים. במשתלה מגדלים צמחים מזרעים לשימוש בחקלאות וגננות וכפרחים, צמחי נוי וצמחי מרפא. כל אלו משווקים לחממות, לחקלאים ולמעוניינים למכור או לגדל צמחים.

עם כניסתה של טכנולוגיית האגרו וקידום דרכים חדשות לפיתוח צמחים נוצרה דרך טכנולוגית חדשה לייצור המוני. רעיונות חדשים אלה הביאו לגידול צמחים בתנאים שונים ובסביבות שונות.

גידולו של שתיל מזרע נעשה על ידי שתילת זרע בחלק אחד של מגש שתילה מלא באדמת עציצים שתהווה זמנית את הבסיס שלו לגידול. המגש מועבר לחדר הנבטה בו מתחילים לנבוט הזרעים לאחר מספר ימים. זה השלב שבו מזיקים מסוגים שונים יכולים להזיק לנבט הגדל.

 

 

הטיפול במשתלה זהה לטיפול בחממה עם כמה הבדלים

 

 הכנות

Green Up D – חיטוי מבנה חדר ילדים.

Green Up Agro D – חיטוי אדמת עציצים.

Green Up F&V – הגנת צמחים.

טיפולים לפי סדר היישום

חיטוי חדר ילדים

חדר הילדים מרוסס ביסודיות ב-50% Green Up D במים. לאחר שעתיים שוטפים את חדר הילדים במים ולאחר הייבוש מרססים אותו שוב כמפורט לעיל. ניתן ליישם טיפולים נוספים מיד לאחר הייבוש.

חיטוי אדמת עציצים ומיכלי הנבטה

טיפול זה נועד לשלוט בגורמים הביוטיים העלולים להזיק לשתילים כגון פטריות, חרקים, מיקרואורגניזמים ווירוסים. יש לרסס את מיכל ההנבטה ב-3% Green Up Agro D במים.

אדמת העציצים מטופלת ב- about  של 5% Green Up Agro D in מים אשר מורחים על אדמת העציצים או בעציץ. השתילה יכולה להתבצע 24 שעות לאחר הטיפול.

במהלך הגידול מומלץ להוסיף 2% Green Up D למי ההשקיה. טיפול זה מעניק הגנה מתמשכת למערכת השורשים של השתילים.

הגנת הצומח

הגנת הצומח מתבצעת על ידי ערפל הנשלט על ידי טיימר, נייח או נייד. הערפול מתבצע עם תמיסה של 10% Green Up F&V במים בכמות של 0.1-1 ליטר לכל 100 מ"ק של שטח החממה. הכמות מותנית ברמת זיהום החממה. הנפח הכולל של תמיסת הערפול נקבע בהתאם לנפח החלל. תאריכי היישום של הערפול נקבעים בהתאם לתוצאות המתקבלות. ההמלצות הבסיסיות שלנו הן ליישם את הערפול פעמיים בשבוע. ניתן לאחסן את תכשיר הערפול למשך חודשיים (מוכן לשימוש). בכל מקרה לא מומלץ ליישם את הערפול למשך מעבר לחודשיים.

תכשירי Green Up אינם רעילים לגברים או לצמחים והם אינם מאכלים ואינם שיירים. העובדים השוהים בפעוטון בזמן ערפול נדרשים ללבוש בגדי מגן, משקפי מגן ומסיכות נשימתיות.

טיפול בציוד העבודה בחדר הילדים

יש לחטא את כל ציוד העבודה כגון מזמרה, סכינים וכפפות הנמצאים בשימוש בחדר הילדים באמצעות טבילה בתמיסה של 20% Green Up F&V במים.

טיפול לכניסה לחדר הילדים

לפני הכניסה לחממה נדרש לטבול את הנעליים בתמיסה המכילה 20% Green Up F&V במים.

מומלץ בגדי עבודה מתאימים, משקפי מגן ומסיכות פנים.

לכל שאלה או הדרכה נא לפנות לנציג החברה.

bottom of page