top of page

חיטוי וניקוי ברפתות

מבחן הניקוי

ניקוי וחיטוי טלפיים

טלף זו "נעל"  השומרת על רגל של הבקר. טלף חולה גורם לצליעה, לכאבים לסבל רב ולירידה במתן תנובת החלב. חלק גדול מהבעיות בטלפיים ניגרם על ידי זיהומים שונים. מוצר של גרין אפ לטלפיים שומר
על ניקיון של הטלף, מקטין משמעותית היווצרות של זיהומים שונים ועל ידי כך בעקיפין משפר את תנובת החלב של הפרה.

מטרת רפורמה במשק החלב היא לשדרג את המחלבות לרמה של דרישות  איכות הסביבה  ולאפשר שיפור והגדלת יצור החלב ואיכותו. מוצרי גרין ליף גרופ נותנים מענה יעיל של ניקוי וחיטוי במחלבה, לציוד החליבה, תעלות ניקוז,  וסביבת הרפת. המוצרים לא רעילים לא מסוכנים לאדם לבקר ולא מזהמים את הסביבה

מטרת רפורמה במשק החלב היא לשדרג את המחלבות לרמה של דרישות  איכות הסביבה  ולאפשר שיפור והגדלת יצור החלב ואיכותו. מוצרי גרין ליף גרופ נותנים מענה יעיל של ניקוי וחיטוי במחלבה, לציוד החליבה, תעלות ניקוז,  וסביבת הרפת. המוצרים לא רעילים לא מסוכנים לאדם לבקר ולא מזהמים את הסביבה

ניקוי רפתות

טיפול בעגלים

מכון חליבה

ציוד לחלב ברפת

רפת היא מפעל לגידולי בקר לצורכי בשר וחלב. רפת חלב - רפת שתוצרה העיקרי הוא חלב. ברפת כזו עיקר הגידול יהיה של נקבות רפת בשר - רפת שתוצרה העיקרי הוא עגלים לשחיטה. רפת הפרייה - רפת של פרי הזרעה כיום לאחר תהליכים ממושכים של השבחה, כל פרה מייצרת כ-37 ליטרים של חלב מדי יום. חשיבות של ניקוי וחיטוי ברפת, בציוד חליבה ושמירה על חיגיינת הפרות היא ערובה לקבלת תפוקת החלב הן בטיב והן בכמות. סידרת מוצרי גרין אפ נותנת מענה יעיל בשלשת סוגי הרפתות של ניקוי ושל חיטוי ברפת, בציוד היקפי והסביבה. המוצרים הם לא רעילים הם ידידותיים למשתמש, לבעלי החיים ולא מזהמים את הסביבה.

 

 

ניקוי וחיטוי של מיכלי חלב וצנרת חלב ברפת הוא הבסיס לטיב ואיכות החלב. מוצרי גרין אפ נותנים מענה יעיל של ניקוי וחיטוי לצנרת למיכלים וכל הקשור בציוד הבא במגע עם חלב. המוצרים הם לא רעילים לא מסוכנים למשתמש  לא תוקפים מתכות, גומי,
פלסטיק, אביזרי צנרת ושומרים על איכות הסביבה. יעילותם היא במתן ניקוי וחיטוי יעיל בזמן קצר 
בטווח רחב של השמדת חידקים, פרוק חומצות חלב ומניעת היווצרות אבנית החלב במערכות. 

bottom of page