top of page

חיטוי בתי החולים


Antibacterial Cleaning

 

 Green Up  חיטוי וחיטוי

 

 בתי חולים

מקומות מפגש של אנשים חולים מהווה חממה לזהומים צולבים בין החולים. שמירה על ניקויון וחיטוי מתמידים במקומות כאלה
יוריד בצורה  משמעותית הידבקות הדדית בין המבקרים במקום.
מוצרי Green Up  אנטי בקטריאליים הם בעלי יכולת ניקוי וחיטוי בתחום רחב של השמדת חידקים.
שימוש בהם הוא פשוט לא מסוכן למשתמש ולא גורם נזק וזיהום לסביבה.

חדרי ניתוח

חלק נכבדמהזיהומים נרכשים דווקא במהלך ניתוחים, בפעולות כירורגיות זעירות כמו החדרת עירוי(וונפלון) לווריד ביד. הסיבה היא חיטוי לא מספיק של האזור המטופל, שמסתיים בחדירת החיידקים על העור, ישירות לזרם הדם, לחלל הבטן ולאזורים נוספים בגוף, שם הם גורמים לתחלואה קשה המצריכה טיפול ממושך וקבלת אנטיביוטיקה
שימוש במוצרי Green Up אנטי בקטריאליים נותן פתרון יעיל של ניקוי וחיטוי  במקום. המוצרים לא מסוכנים למשתמשים ולא לאיכות הסביבה.   

חולים המבקרים במרפאות משאירים מגוון רחב של חיידקים במקום. יכולת הדבקות של
מבקרים היא בעלת סבירות גבוהה.לכן נוקניון וחיטוי שוטפים הם הכרחיים ביותר במרפאות.   שימוש במוצרי Green Up אנטיבקטריאליים כחומר ניקוי וחיטוי במקום יקטין משמעותית סכנת
הידבקות במקום.

רמת סיכון לזיהומים לעובדי מעבדות היא גבוהה מאוד. לכן הגנה על עובדים ועל המעבדה היא קריטית וחשובה ביותר. שימוש במוצרי Green Up אנטיבקטריאליים נותן פיתרון יעל להשגת מטרה זו. המוצרים מאפשרים שמירה על ציוד מעבדה, לא מסוכנים למשתמשים ולא פוגעים בסביבה. 

חדר המרפאה

מערכת אוורור

מעבדות

כמות האוויר החיצוני המוכנסת למערכת איננה מספיקה, והיא מהווהרק אחוז קטן (לרוב 10%) מכלל האוויר הזורם במערכת האוורור. חיידקים רבים מצויים בסביבה נכנסים למערכות מיזוג האוויר, שם הם מתרבים ועפים עם הזרם החוצה לכל מקום. הדבר מסכן את המטופלים ואת צוות העובדים. שימוש במוצרי Green Up אנטי בקטריאליים לניקוי וחיטי מערכות מיזוג אוויר הוא יעיל בהשמדת החידקיםבמערכות האוורור. המוצר לא גורם נזק לציוד אינו רעיל ,
לא מסוכן לאנשים ולא לסביבה.

כלי חיטוי

ציד למזון בבתי חולים עובר בין החולים שונים אשר חולים במחלות שונות ונושאים חיידקים שונים.
סכנת הדבקות צולבת  בין החולים היא גבוהה מאוד. הקפדה על ניקוי וחיטוי של כלי האוכל המיטבח וציוד הקשור
לאוכל הם מהחשובים ביותר .  מוצרי GREEN UP נותנים מענה יעיל של  ניקוי וחיטוי עם יכולת השמדת חיידקים בתחום רחב . המוצרים  לא מסוכנים למשתמש לא פוגעים בציוד ולא גורמים נזק לאיכות הסביבה.

ניקוי אבק

bottom of page