top of page
leaf2.jpg
leaf1.jpg
leaf2.jpg

 גרין אפ סדרת מוצרים לבית האקולוגי

גרין אפ עבור תעשיית הרכב הוא הפתרון.

 מוצרי גרין אפ נותנים מענה יעיל של פרוק וניקוי דלקים, שמנים, משחות סיכה ולכלוך. המוצרים מתאימים לניקוי מנועים, ניקוי חלפים, ניקוי רכבים וניקוי מוסך כללי. המוצרים הם לא קורוזיביים לא תוקפים מתכות, פלסטיק וגומי. המוצרים הם אקולוגיים לא מסוכנים למשתמש ולא   מזהמים את הסביבה.

תעשיית הרכב

תעשיית הרכב היא אחד מהתעשיות הגדולות בעולם. החל מיצור רכבים שונים ועל מוסכים במטפלים ברחבים. תעשית הרכב משלבת בתוכה תעשית הנפט תעשית המתכת ועוד תעשיות שונות. כולם מהווים מזהמי אוויר ומזהמי הסביבה.

מוסכים

ניקוי מנועים

ניקוי חלפים

ניקוי ידיים

bottom of page