top of page
Research.jpg

מחקר

מחקר החברה

חברת גרין לייפ מבצעת בדיקות לחומרי גלם ובהמשך בדיקות עבור מוצרי ביניים ומוצרים סופיים.
המטרה העיקרית ביישום בדיקות מעבדה הינה מדידת התכונות הרלוונטיות על פי הגדרת הדרישות המתבקשות,
בהתאם לחומר הגלם ולאחר מכן, בשלב השני בחיי המוצר, יישומו ושימושו. 
הבדיקות מאפשרות לקבל נתונים על ביצועי החומר ובמשך זמן תפקודו. ברוב המקרים בדיקות מעבדה מתבצעות
בהתאם לשיטות בדיקה סטנדרטיות, הצורך נובע כדי שנתוני הבדיקה, הליך הבדיקה, הציוד שמשמש לצורך הבדיקה,
והתנאים  יהיו זהים לתוצאות שמתקבלות  בכול מקום בשטח בפועל וניתנים להבנה וקריאה על ידי כל משתמש. 

בגמר המחקר המוצרים מיושמים בשטח וזו ההצלחה של החברה.

 

יישום המחקר

המחקרים אשר חברה מבצעת מיושמים בשטח ומביאים חדשנות, עלות תועלת למשתמשים והפחתה משמעותית בזיהום סביבתי.

השימוש נעשה בתעשיית העופות, תעשיית הבקר והרפת, גידולי קרקע וגידולי החממות. 

 

פעילויות החברה

 

הפיתוח הראשוני של מוצרים אקולוגיים ירוקים התרחש בין השנים 2003 ו -2009. בשנים 2010-2011 ניהלה החברה טייס שיווק בישראל כדי לקבוע את התאמת המוצרים לצרכי השוק. כיום עוסקת החברה בפעילות ייצור, שיווק ותמיכת לקוחות ללקוחות בארץ ובחו"ל. הצרכנים שלנו כוללים בתי זיקוק, חברות ספנות, בתי זיקוק, תעשיות מזון, שוקי מזון ועוד. רשימת הלקוחות גדלה מדי יום.

 

פעילויות החברה בינלאומי

החברה מעורבת במשא ומתן מתקדם במספר מדינות בנוגע למכירת מוצרינו (השלב ​​הראשון) ופיתוח הייצור המקומי (שלב שני).

greenup reserch1.png
greenup reserch2.png
dreamstime_m_51857395.jpg
Tomatoes
Greenhouse.jpg
חדר קירור.jpg
bottom of page