Industry2.jpg
leaf2.jpg

 גרין אפ סדרת מוצרים לתעשייה

leaf1.jpg
leaf2.jpg

עם התפתחות התעשייה גדל זיהום סביבתי של תוצרי לווי אשר תעשיה פולטת. תעשיות שונות גורמות לסוגי זיהום שונים כמו זיהום בחומרים אורגניים, זיהומים ביאולוגיים ואחרים. היום ברוב התעשיות משתמשים בחומרי ניקוי אגרסיביים המבוססים על דטרגנטים רעילעם אשר מסוכנים למשתמשים ופוגעים בצומח, במי התהום, בחי ובבריאות האדם.

חברת גרין לייפ גרוף פיתחה מוצרים אקולוגיים "דור חדש" כתחליפים לחומרי הניקוי "הישנים". מוצרי גרין אפ עושים עבודת ניקוי וחיטוי זהה אבל לא מזהמת לא מסוכנת למשתמשים ולא גורמת נזק לסביבה.

industry.png
industry.png

תעשיית האוכל

תעשיית הפלסטיק

תעשיית הנפט

תעשיית הרכבים