top of page
Industry2.jpg
leaf2.jpg

 גרין אפ סדרת מוצרים לתעשייה

leaf1.jpg
leaf2.jpg

עם התפתחות התעשייה הזיהום הסביבתי גדל עקב פליטה של תוצרי לוואי. התעשיות שונות גורמות לסוגי זיהום שונים כגון זיהום בחומרים אורגניים, זיהומים ביאולוגים ואחרים. היום ברוב התעשיות משתמשים בחומרי ניקוי אגרסיביים המבוססים על דטרגנטים רעילים אשר מסוכנים למשתמשים ופוגעים בצומח, במי התהום, בחי ובבריאות האדם.

חברת גרין לייפ גרופ פיתחה מוצרים אקולוגיים "דור חדש" כתחליפים לחומרי הניקוי "הישנים". מוצרי גרין אפ עושים עבודת ניקוי וחיטוי זהה ואינה מזהמת ומסכנת את המשתמשים ואינה גורמת נזק לסביבה.

industry.png
industry.png

תעשיית האוכל

תעשיית הפלסטיק

תעשיית הנפט

תעשיית הרכבים

bottom of page