top of page
Oil Industry.jpg

תעשיית הנפט

leaf1.jpg

                   גרין לייף עבור תעשיית  הנפט

leaf2.jpg
leaf1.jpg

הנפט הוא תערובת של חומרים המכונים פחמימנים    
שכשמם כן הם - שרשרות ארוכות, ולפעמים טבעות סגורות, של פחמנים הקשורים למימנים פרוקם בטבע הוא בעיתי ולכן הם  המזהמים העיקריים של הסביבה ומקורות המים. הנפט חשוב מאוד לבני-האדם, אך הוא גם המזהם הגדול ביותר. מוצרי גרין אפ מיועדים לשימוש בעשיית הנפט וכל הקשור בה. המוצרים נוחים  ובטוחים בשימוש,  מבוססים על מרכיבים " ירוקים " אינם רעילים ואינם דליקים. ידידותיים למשתמש ושומרים על הסביבה. הנפט הוא תערובת של חומרים המכונים פחמימנים שכשמם כן הם - שרשרות ארוכות,
ולפעמים טבעות סגורות, של פחמנים הקשורים למימנים פרוקם בטבע הוא בעיתי ולכן הם  המזהמים העיקריים של הסביבה ומקורות המים. הנפט חשוב מאוד לבני-האדם, אך הוא גם המזהם הגדול ביותר. מוצרי גרין אפ מיועדים לשימוש בעשיית הנפט וכל הקשור בה. המוצרים נוחים  ובטוחים בשימוש,  מבוססים על מרכיבים " ירוקים " אינם רעילים ואינם דליקים. ידידותיים למשתמש   ושומרים  על הסביבה.

bottom of page