top of page

תעשיית המזון

leaf1.jpg

גרין לייף עבור תעשיית המזון היא הפתרון.

leaf2.jpg
leaf1.jpg

תעשיית המזון מטפלת בכל התחומים הנוגעים למזון שאנו צורכים משלבי הבסיס ועד למזון מוכן לשימוש.
התעשיה זו צורכת כמויות גדולות של חומרי ניקוי וחיטוי אשר ברובם חומרים רעילים, מסוכנים למשתמש ומזהמים את הסביבה.
לאחר שימוש בחומרי ניקוי וחיטוי הקיימים יש צורך בשטיפה עם כמויות גדולות של מים, כאשר השטיפה נעשית מספר פעמים
וזאת על מנת  ולהימנע לערבוב של מומרי ניקוי וחיטוי עם המזון.  מוצרי Green Up נותנים מענה של ניקוי וחיטוי מלא, המוצרים
לא רעילים לא מסוכנים למשתמש ולא מזהמים את הסביבה. 

Kitchen Area.jpg

סביבת המטבח

Milk Industry.jpg

תעשיית החלב

Meat Industry.jpg

תעשיית הבשר

Bakery.jpg

המאפיות

Oil Industry.jpg

תעשיית שמן זית

Confectionnery Industry.jpg

תעשיית הממתקים

wine Industry.jpg

תעשיית היין

Multi Cleaner.jpg

הבית והסביבה

bottom of page