top of page
The source of milk.jpg

מקור לחלב הרפת

leaf2.jpg
leaf1.jpg
leaf2.jpg

 גרין אפ סדרת מוצרים לרפת

רפת

רפת היא מפעל לגידולי בקר לצורכי בשר וחלב. רפת חלב - רפת שתוצרה העיקרי הוא חלב. ברפת כזו עיקר הגידול יהיה של נקבות רפת בשר - רפת שתוצרה העיקרי הוא עגלים לשחיטה. רפת הפרייה - רפת של פרי הזרעה כיום לאחר תהליכים ממושכים של השבחה, כל פרה מייצרת כ-37 ליטרים של חלב מדי יום. חשיבות של ניקוי וחיטוי ברפת, בציוד חליבה ושמירה על חיגיינת הפרות היא ערובה לקבלת תפוקת החלב הן בטיב והן בכמות. סידרת מוצרי גרין אפ נותנת מענה יעיל בשלשת סוגי הרפתות של ניקוי ושל חיטוי ברפת, בציוד היקפי והסביבה. המוצרים הם לא רעילים הם ידידותיים למשתמש, לבעלי החיים ולא מזהמים את הסביבה.

טיפול בעתינים

טיפול בפרסות

גרין אפ לחלב

הרפת והדיר הם מקום משכנם של בקר וצאן שמשים כמספקי המזון לאדם כמו חלב ומוצריו, בשר ועוד. שמירה על רמת הניקיון והיגיינה של בעלי החיים וסביבת הרפת מפני מחלות וזהומים העוברים בעקיפין גם לאדם. מוצרי גרין אפ לרפת מאפשרים מתן רמת ניקוי וחיטוי בטווח רחב של השמדת חיידקים שונים. המוצרים מנקים ביעילות רצפות, משטחי בטון, קירות חשופים, קרמיקה, צנצנות, אשכולות חליבה, צנרת (פנים וחוץ), תעלות פתוחות, בור חליבה, טנק חלב, שקתות ותאי הטלה. המוצרים לא מסוכנים למשתמש, לבעלי החיים ולא מזהמים את הסביבה.

רפת

עגלים

bottom of page