top of page

דף מוצר

ch

Green Life Group

גיליון נתונים טכניים 

Green Up פירות וירקות Industrial

תיאור

 פירות וירקות מהווים חלק נכבד מצרכי המזון והתזונה שלנו. האויב הגדול ביותר של פירות וירקות

is decay. Decay הוא התהליך שבו מיקרואורגניזמים ביולוגיים כגון חיידקים ופטריות מיקרוסקופיות מפרקים את המזון.

Green Up פירות וירקות תעשייתי מנקה ומחטא פירות וירקות ומחסל חיידקים ומיקרוסקופיים_cc781905-5cde-3194-bb3b-136badfungi5cf58d_.

טיפול עם Green Up F & V Industrial מאריך את חיי המדף של מוצרים אלה.

מוצר זה אינו רעיל ואינו פולט גזים רעילים וריח סינתטי של חומרי ניקוי כימיים.

מוצר זה משמיד מגוון רחב של חיידקים, מיקרואורגניזמים ופטריות.יתרונות

 

 זה לא רעיל.

 זה אינו מסכן את דרכי הנשימה של המשתמש או הידיים.

 זה בלתי דליק.

 It is מבוסס על רכיבים טבעיים.

 זה אינו מצריך אמצעי זהירות מיוחדים מהמשתמש.

 הוא מתפרק באופן טבעי ומתכלה.

 הוא אינו מאכל ואינו גורם נזק לציוד.

 Green Up תעשיית פירות וירקות מצוינת בהמסה, ניתוק והסרה של שומנים וחומצות שומן.

 It eliminates bad smells of rotten material and fermentation from garbage cans.   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

 Does not leave marks on skin or hands       _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _5-91905-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _5-91900-311919-3191930 6bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58cd_ 575d_ 575d_ e-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc74cde-b3d5c7819d_51cf58d3d-51cf58d3d-5c7819    It is non-toxic, not flammable, non-ionic.    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-bad-5cf-5cd-5cd-5bd-319-319-319-319-319-319-319-319-319-319-3199 3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_               _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586_bad5cfcc -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _5-7819-bad5-591905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _5-7819-bad-591905-581905-5819-3194 58d_      Does not contain carbon solvents or caustic soda.  _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     575d_ 575d_ cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-b3b-136bad5cf58d_ _5181905-591905-581905-581905-595190-3194 d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_          Does not נזק למשטחים, כולל נירוסטה.    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _5-7819-bad-5941905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _5-7819-bad-5941905-58190-3194-5819 8d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    3175d_ 5175d_ 5175d- b3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  Does not leave a greasy or sticky layer on the surface and is not slippery.  _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc7819 e-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc74cde-bad-5c74cd-3d-5c7819d_51cf5819d_51cf5819           _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d7819bad5cf58d7819de_5bd-5bd-5cd_does3bd-5cf5cf_does3bd-5cf5cf581999

 Works on wet surfaces.        _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-bad-5b1cc-781905-319-319-319-319-319-319 81905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    3175d_3175d_3175b-3175 ad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-de_0-cc 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      Can   Can be diluted במידת הצורך.​

 

Applications 

 • ניקוי רצפות וקירות במפעל

 • שלב אחרון ניקוי של זיהום נפט ונשפך

 • ניקיון תעשיית הדפוס

 • ניקוי ציוד מים 

 • ניקוי רכב

 • ניקוי שלדות משאית

 • ניקוי צד וילון משאית

 • ניקוי מכונות

 • ניקוי רצפת מוסך ובור

 • ניקוי תחבורה - אוטובוס, רכבת, חשמלית.

 • ניקוי תחבורה ציבורית ריפוד מושבים.

 • Aviation ניקוי רב תכליתי

 • ניקיון כללי בבית

 • תעשיית הפלסטיק

 

 

הנחיות והוראות 

 Green Up _cc781905-5cde-3194-bb3b-158d_concentrate fruits and vegetables

 לא להוסיף, לדילול ו/או לערבב עם כל חומר מלבד מים 

 Green Up ניתן לדלל פירות וירקות  _cc781905-5cdebb-5bd-319% 371905-5cde-319% במים

 שטפו את הירק או הפרי למשך מספר דקות.

 שטוף במים נקיים. הפירות והירקות מוכנים לשימוש או לאחסון.

 המוצר מתאים גם לשימוש ביחידות ריסוס קצף אוטומטיות.

 לא לחמם ולא לעבוד על משטחים חמימים מאוד.

 להטביע את הפרי או את הירק במשך כמה דקות בתערובת שהוכנה

 כדי לשטוף במים נקיים ובפרי כל ירקות מוכנים לשימוש או לאחסון.

יתרונות


  אין סכנה לאנשים המשתמשים במוצר זה על ידי שאיפת אדים רעילים או כימיקלים רעילים.
  שימוש בכמות קטנה של חומר כדי לנקות שטח גדול מכיוון שזהו חומר ניקוי יעיל מאוד.
  נדרש פחות זמן לניקוי עם מוצר זה.
  לא דליק.
  אין ריח ממס.
  ניתן למהול במים.
  ניתן ליישם באזורים רטובים.
  ניתן ליישם מחדש מיד על אזורים מלוכלכים מאוד.

  המוצר אינו מאכל, מכיל רכיבי חלודה components. נגד חלודה.

  שימוש קבוע במוצר זה יפחית את כמות החומר הדרושה לניקוי וחיטוי.
     

אמצעי זהירות


מוצר זה  מיועד לשימוש חיצוני בלבד. אסור לבלוע. אם נבלע, שתה כמות גדולה של מים או חלב ופנה לרופא

תשומת לב. הימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע עין יש לשטוף בכמויות גדולות של מים.
הרחק את מוצר הניקוי הזה מילדים.
שמור את המיכל סגור ואל תחשוף לטמפרטורות קיצוניות.

 

Components 

זהו מוצר ניקוי אשר מבוסס על מים וכולל תערובת של אנזימים פעילים הממיסים שמנים, שומנים ולכלוך.

רכיבים אלו מבוססים על תמציות קוקוס, אננס והדרים.
אף אחד מהרכיבים אינו מבוסס על בעלי חיים ולא נעשה ניסוי בבעלי חיים על מוצרי Green Up

כל הרכיבים מתפרקים בטבע ומתאימים להגדרה של מתכלה.

 

תכונות גשמיות

  

 Appearance         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Clear colorless_cc7 81905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_liquid
 Density         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d19 _0-cc 4-bb3b-136bad5cf58d_  1.06

 Flash Point         _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   None 

 Solubility in water         _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    Immiscible

 Color         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc7819-35cf58190 3b-136bad5cf58d_        Pale Colored

 Odor         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc7819-35d__cc7819-35 b-136bad5cf58d_         Barely perceptible odor

 Density         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d19 _0-cc 4-bb3b-136bad5cf58d_  1.06

 Flash Point         _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   אין

 Flammability         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_None

 טמפרטורת רתיחה/טווח דליק   >100 C

 Solubility in water         _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   Immiscible-bad5cf58d_Immiscible-5194cd-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

מידות אריזה 

0.750 ליטר, 18 ליטר וחביות 205 ליטר

חיי מדף  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf58d

שנתיים מתאריך הייצור 

 

בריאות ובטיחות

לנתוני בריאות ובטיחות מלאים, עיין בגיליון MSDS הספציפי שלנו, הזמין ברשימת המוצרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page