top of page
Research.jpg

מחקר

The Company Research

 

קבוצת חיים ירוקיםהיא חברת סטארט-אפ המוקדשת לפיתוח ושיווק מוצרים אקולוגיים לשימוש ביתי, תברואה סביבתית וטיפול בתעשיות שונות, כגון 9_51905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_וטיפול בתעשיות שונות, כגון 90_51905-4c1c58-4c1c58-4c1c58-4c1c58-4c1c58-4c1c588 ואחרים.

מוצרי הניקוי והטיהור שהחברה מייצרת ומשווקת מבוססים על ירוק

ביו-חומר שהוא ידידותי לסביבה ולאנשים המשתמשים בהם.

הפיתוח, הבדיקה וההתאמה של מוצרים ירוקים אלו are נעשים על ידי צוות המורכב ממהנדסי Green Life Group. המוצרים שפותחו באופן ייחודי לטיפול בצורך הגידול והגדל. חיטוי חומרים אקולוגיים בעולם של היום.
צוות המהנדסים מבצע מחקר ופיתוח, מספק תמיכה טכנית והדרכה כדי לענות על צרכי השוק. פעילויות החברה כוללות לכל הצרכים של הלקוחות, אספקת מוצרים תואמים למחירים של חומרים קיימים, ופיתוח מוצרים חדשים שיחליפו בהדרגה מוצרים מבוססי כימיקלים ישנים יותר.

Tomato Plant

ווירוסים בחקלאות  

bacteria.jpg

קורונה ווירוס

Chicken lay eggs in the chicken farm ..j

טיפול חדשני בלול

Washing Hands

ניקוי וחיטוי ידיים

bottom of page