top of page

דף מוצר

Green Life Group

 

TECHNICAL DATA SHEET 

Green Up Milking  Cleaner 

                                                           

נוזל לניקוי מערכות חלב ופרוק חומצות חלב 
ההחמצה של החלב  נגרמת בשל תהליך תסיסה: חיידקי חומצת חלב הופכים את הלקטוז שבחלב לחומצת חלב.

תעשיית החלב מנצלת תהליך זה כדי לייצר מוצרי חלב שונים.
 

ייצור בקטריוצינים בקרב חיידקי חומצת חלב וטווח פעילותם
אוכלוסיות חיידקי חומצת חלב, הניחנות ביכולת לייצר בקטריוצינים, בודדו ממיגוון רחב של מקורות, ביניהם חומר צימחי, חלב, 
ריקמת שריר שלי בעלי חיים לאחרשחיטה, תוצרי מזון מעובדים, מעיים של בעלי חיים ואדם ובצואה של בעלי-חיים   
מרבית הבקטריוצינים המיוצרים ע"י חיידקי חומצת חלב מאופיינים בטווח פעילות צר, הכוללבד"כ חיידקי חומצת חלב, 
אך קיימים גם בקטריוצינים החורגיםמעבר לטווח פעילות צר זה.
 

Lactic acid structure

 C3 H6 O3  

רובם המוחלט של חיידקי התסיסה הלקטית הינם אל-אווירניים אובליגטוריים (אינם מסוגלים לחיות בנוכחות חמצן)

ומיעוטם - אל-אווירניים סובלי חמצן (מסוגלים לחיות בנוכחות חמצן אך לא משתמשים בו להפקת אנרגיה).
הסוגים הידועים ביותר של חיידקי תסיסה לקטית הם Lactobacillus ,Streptococcus Leuconostoc ו-Lactococcus.
הסטרפטוקוקים הינם 
חיידקים גרם-חיוביים. רבים מהם חיים כטפילים טבעיים בגופם של בעלי חיים, ביניהם האדם.
בשעה שחלקם חיים בהדדיות עם הייצור המארח, הרי שרבים מהם גורמים למחלות.
כמה מהמחלות הידועות והשכיחות ביותר באדם נגרמות על ידי חיידקי Streptococcus.
חיידקים הגורמים להרס מוחלט של תאי דם אדומים מסומנים כבטא-המוליטיים ,

 

GREEN UP PLUS LA-3 -  מכיל מרכיבים אנטי בקטריאליים המבצעים פרוק חומצות חלב ביעילות.

 GREEN UP PLUS LA-3 -    משמיד בקטריות הנוצרות ע"י חומצות חלב שונות בטווח פעולה רחב.

בתעשיית מזון הדבר חשוב והכרחי להמשך היצור.

החומר עומד בתקנים של מכון התקנים הבריטי ושוק אירופאי המשותף. 
 

Determination of the Bactericidal Activity of Green Up when tested Against MRSA, 
Salmonella typhimurium & Listeria monocytogenes,
M using the European Standard Test method BS EN 1276:1997.
 

יתרונות בולטים לשימוש  GREEN UP PLUS LA-3:

 • כושר פרוק שומנים גבוה במיוחד

 • חיטוי אזור המנוקה

 • המוצר אינו רעיל

 • המוצר אינו מכיל ממיסים פחמניים

 • המוצר מורכב מחומרים ידידותיים למשתמש

 • המוצר אינו מסוכן למשתמש

 • המוצר מתאים לשימוש בתעשיית המזון

 • המוצר אינו פוגע במתכות ואינו גורם לחלודה או הכתמה

 • המוצר מתפרק טבעית –  BIODEGRADABLE

 

שימושים אופייניים בתעשיית המזון:

 • ניקוי משטחים מלוכלכים

 • ניקוי רצפה מלוכלכת

 • ניקוי משטחי נירוסטה

 • ניקוי    מכונות וצנרת בתעשיית המזון

 • ניקוי מיכלי נירוסטה בתעשיית המזון

 • ניקוי קירות, רצפה ומערכות האוורור

 • ניקוי אזורים עם זיהומי שומנים ושמנים

אופן השימוש

 • אין לדלל את המוצר במים או לערבב עם מוצרים אחרים.

 • יש לרסס או לפזר עם מברשת את החומר על המקום המיועד להמתין כ5-10 דקות על מנת לאפשר למוצר לבצע הפרדה ופרוק של השומנים והלכלוך.

 • לנגב או לשטוף עם מים.

 • לשימוש במכונות לשטיפת ריצפה יש לפזר את החומר על הרצפה להמתין מספר דקות ולבצע פעולת הניקוי כרגיל.

 • להסרת לכלוך קל עד בינוני מספיק1ליטר של נוזל    GREEN UP PLUS LA-3 לשטח של כ 5 מ"ר.

 • במקרה של לכלוך קשה נדרשת כמות כפולה של החומר.

אמצעי זהירות 

 • הימנע ממגע החומר בעיניים המוצר אינו דליק מומלץ שימוש בכפפות.

 • לשימוש חיצוני בלבד לא למאכל הרחק מהישג ידם של ילדים.

 • משווק בפחים 18 ליטר, חביות 200 ליטר, קוביות 1000 ליטר ואריזת מרסס 750 סמ"ק.

bottom of page