ערפל לחקלאות

ערפל

 מקומות סגורים כמו חדרי קירור, מחסנים של תוצרת חקלאית, מחסנים של תוצרי מזון הם חלק בלתי נפרד מהיווצרות של

מיקרואורגניזמים שונים כמו עובשים, פטריות וחיידקים שונים, אשר הפוגעים בתוצרת חקלאית ובתוצרי המזון הגורמים לריקבון ובעקיפין מסוכנים לגוף האדם. שימוש בחומרי ניקוי והדברה הקיימים גורמים לקורוזיה במבני החסנה. מקומות של קורוזיה מהווים  מקום מצוין להתפתחות מיקרואורגניזמים הפוגעים בתוצרת וגורמים להאצה של תהליכי הקורוזיה.. מוצרי גרין אפ נותנים פתרון יעיל נגד התפתחות המזיקים שונים ולא גורמים נזק של קורוזיה למקומות האסנה. שימוש בגרין אפ ערפילון  נותן פתרון לשמירה על מקומות האסנה שומר על התוצרת חקלאית ומאריך אורך חיי המדף של התוצרת. המוצרים של גרין אפ הם לא רעילים לא מסוכנים למשתמש ולא גורמים נזק לסביבה.

 

יישומים לערפל

Fogging in the Refrigerated Rooms

Fogging for fruits and vegetables in the refrigerated rooms is done so as to provide a clean area that is also bacteria and fungus free. Disinfection is done by fogging the refrigerated room using Green Up Fog. This can be done using two different methods.

Safety measures must be taken by the employee working in a fogged environment.

Permanent Fogging

Permanent fogging is done by adding Green Up Fog in a concentration of 10-20% to the water container that is the right size to provide moisture for the room.

Occasional Fogging

Occasional fogging is done by a fogging system that is introduced to the refrigerated room for this purpose. The system can be permanent or temporary in accordance with the specific need. For every 100 square meters you need 1 liter which is made up of 10% Green Up Fog and the rest water. Each treatment depends on the size of the room. In order to shorten the time spent in fogging you can change the ratio to 20% of Green Up Fog to each liter for 200 square meters of space.

In scheduling the fogging you must decide which room is the best for this procedure. For example, you have to decide if you use fogging at the end of the working day or intend to store the produce for an extended period of time without people going in and out of the room. If you have a closed room for storage you need to fog twice a week. For a ripening room you need fogging every day.

Green Up Fog is effective for up to 90 days. In any case fogging should not be used longer than this period.

Green Up Fog is an ecological product. It is not poisonous, not corrosive and does not leave residue. The product does not harm people, fruits and vegetables or anything else.

Appropriate work clothes, protective glasses and face masks are advised.

For any questions or instruction please contact the company representative.