top of page

MSDS

גיליון נתוני בטיחות

GREENUP F&V 

 

הונפק: 15/09/13

גרסה מס': 2

 

1. זיהוי של החומר/התכשיר ושל החברה/המפעל

 

שם המוצר: GREENUP F&V

 (מנקה בטיחותי אנטיבקטריאלי לפירות וירקות)

שם החברה: GREEN LIFE GROUP Ltd

78 HAPIRION  ST. - ASDOD

ת.ד 13159 יבנה, 81225 ישראל

טל': 972-8-8565648

פקס: 972-8-8565645

 

2. הרכב / מידע על המרכיבים

 תערובת של חומרים פעילי שטח ממקורות טבעיים, סקווסטרטים, סיליקטים

  נשאים ממסים ותרכובות אורגניות.

 

3. זיהוי מפגעים

סכנות עיקריות:

מגרה את העיניים [Xi-R36/R38]

 

4. אמצעי עזרה ראשונה (סימפטומים)

מגע בעור: ייתכן גירוי קל במקום המגע.

מגע עין: ייתכנו גירוי קל ואדמומיות.

בליעה: אין סכנה משמעותית.

שאיפה: אין סכנה משמעותית

 

4. אמצעי עזרה ראשונה (פעולה)

מגע בעור: לשטוף במים פנה לייעוץ רפואי אם אי נוחות כלשהי נמשכת

מגע עין: יש לרחוץ את העין במים זורמים למשך 10 דקות. פנה לייעוץ רפואי אם התסמינים  persist

בליעה: אין לגרום להקאה. אם בהכרה, תן חצי ליטר מים או חלב לשתות מיד. פנה לייעוץ רפואי אם התסמינים נמשכים.

שאיפה: אין סכנה משמעותית

 

5. אמצעי כיבוי אש

לא דליק. No special extinguishing recommendations.     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     

דליקות: לא. בעירה מסוכנת: רגילה


6. אמצעים לשחרור בשוגג

אמצעי זהירות אישיים: עיין בסעיף 8 של SDS לפרטי הגנה אישית.

אמצעי זהירות סביבתיים: אין לפרוק לניקוז או לנהרות. אצור את הדליפה באמצעות צרור.

הליכי ניקוי: ספוג באדמה יבשה או בחול. שטפו את מקום הדליפה בכמויות גדולות של מים.

 

7. טיפול ואחסון

דרישות טיפול: הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך בעור.

תנאי אחסון: יש לאחסן באזור קריר ומאוורר היטב. הרחק מהישג יד או ילדים. הימנע מכפור וטמפרטורות גבוהות.

 

8. בקרת חשיפה / הגנה אישית

אמצעים הנדסיים: אין סכנה משמעותית

הגנה על דרכי הנשימה: אין סכנה משמעותית

הגנה על ידיים: הקפידו על היגיינה תעשייתית רגילה

הגנה על העיניים: ודא שאמבטיית עיניים נמצאת בהישג יד.

הגנה על העור: הימנע ממגע ממושך בעור.

 

9. תכונות פיזיקליות וכימיות

State:     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ _cc781 905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   נוזלי

Color:     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ _cc781 905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   נוזל צבעוני חיוור

Odour:     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_  _cc78 1905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ריח בקושי מורגש.

Solubility in water:     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_  _cc781905-5cdebad-31913d

Flash point °C:     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   אין

Relative density:     _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_      1.06

pH:     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      8- 10 @ 3% פתרון @ 250C

 

10. יציבות ותגובתיות

יציבות: יציבה בתנאים רגילים.

 

11. מידע רעלני

רעילות חריפה (מינונים קטלניים)

LD50 חולדה דרך הפה: > 2000 מ"ג/ק"ג רעילות נמוכה דרך הפה.

LD50 ארנב עורי: (מחושב) > 4000 מ"ג/ק"ג.

שאיפה: לא סביר שתגרום להשפעות מזיקות בתנאים רגילים של טיפול ושימוש. השפעות רעילות כרוניות / חשיפה לטווח ארוך

אין סיכונים ארוכי טווח לאדם קשורים לטיפול ושימוש רגילים בחומר זה.

 

12. מידע אקולוגי

ניידות: מסיס במים.

התמדה והתכלות: מתכלה.

פוטנציאל הצטברות ביולוגית: אין פוטנציאל הצטברות ביולוגית.

תופעות לוואי אחרות: רעילות אקולוגית זניחה.

 

13. שיקולי סילוק

סילוק אריזה: השלך כפסולת תעשייתית רגילה.

הערה: תשומת לב המשתמש מופנית לקיומם האפשרי של תקנות אזוריות או לאומיות בנוגע לסילוק.

 

14. מידע על תחבורה

ADR / RID

שם משלוח: לא מסווג

IMDG / IMO

IATA / ICAO

 

15. מידע רגולטורי

ביטויי סיכון:

R36/38: מגרה את העיניים והעור.

 

משפטי בטיחות:

S2: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

S26: במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד בהרבה מים ולפנות לייעוץ רפואי.

הערה: המידע הרגולטורי המופיע לעיל מציין רק את התקנות העיקריות החלות באופן ספציפי על המוצר המתואר בגיליון נתוני הבטיחות. תשומת לב המשתמש מופנית לקיומן האפשרי של הוראות נוספות המשלימות תקנון זה. עיין בכל התקנות או ההוראות הלאומיות, הבינלאומיות והמקומיות הרלוונטיות.

 

16. מידע אחר

מידע נוסף: הביטויים להלן מתייחסים לחומרי הגלם המשמשים בניסוח, לא למוצר המוגמר.

ביטויי סיכון בשימוש בסעיף 2:

R35: גורם לכוויות קשות.

המסמכים הבאים הופנו בהכנת גיליון נתונים זה.

תקנות הכימיקלים (מידע על מפגעים ואריזות לאספקה) 2002. מס' 1689. גבולות חשיפה לעבודה 2005 (EH40) תקנות פיקוח על חומרים מסוכנים לבריאות 2002 (בשינויים) הובלת סחורות מסוכנות ושימוש במכשירים ניידים _cc7819de-35 -bb3b-136bad5cf58d_תקנות ציוד לחץ 2004.

כתב ויתור משפטי: המידע הנ"ל נחשב כנכון אך אינו מתיימר להיות כולל הכל וישמש רק כמדריך. חברה זו לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מטיפול או ממגע עם המוצר הנ"ל.

 

 

 

 

 Green Life Group

bottom of page