top of page

MSDS

גיליון נתוני בטיחות חומר

       _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ _cc781905-5c de-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  GREEN UP FORTE

 

הונפק: 05/08/2013

גרסה מס': 4

 

1. זיהוי של החומר/התכשיר ושל החברה/המפעל

 

שם המוצר: GREEN UP Forte

שם החברה: GREEN LIFE GROUP Ltd

HAPIRION 78  ASHDOD

ת.ד 13159 יבנה, 81225 ישראל

טל': 972-8-8565648

פקס: 972-8-8565645

 

2. זיהוי מפגעים

סכנות עיקריות:

R36/38: מגרה את העיניים והעור

תאונת דליפה, יש לשטוף בהרבה מים

 

3. הרכב / מידע על המרכיבים

מרכיבים מסוכנים: תערובת של חומרים פעילי שטח ממקורות טבעיים, חומרי ספיגה, סיליקטים ונשא ממס.

בשילוב עם הרכיבים הבאים

 CAS: 6440-58-0, CAS: 497-19-8, CAS: 107-98-2

 CAS: 11128-66-2, CAS: 9005-65-6, CAS 7732-18-5

 

4. אמצעי עזרה ראשונה (סימפטומים)

מגע בעור: ייתכן גירוי קל במקום המגע.

מגע עין: ייתכנו גירוי קל ואדמומיות.

בליעה: אין סכנה משמעותית.

שאיפה: אין סכנה משמעותית

 

4. אמצעי עזרה ראשונה (פעולה)

תסמינים:  לא צפויים תסמינים. פנה לייעוץ רפואי אם התסמינים נמשכים

מגע בעור: לשטוף במים פנה לייעוץ רפואי אם אי נוחות כלשהי נמשכת

מגע עין: יש לרחוץ את העין במים זורמים למשך 10 דקות.

בליעה: אין לגרום להקאה. אם בהכרה, תן מיד חצי   litre _cc781905-5cde-31153-6_b3d לשתות מים לשתות מים. פנה לייעוץ רפואי אם התסמינים נמשכים.

שאיפה: אין סכנה משמעותית

 

5. אמצעי כיבוי אש

לא  flammable.

אין המלצות מיוחדות לכיבוי עיניים.  _cc781905-5cde-31154-bb3b-79b3d3194-31954-31954-31954-31954-31954-31954-5b3b-51cb591954154-5cb3d51cb3d53d51cb51cd

 

6. אמצעים לשחרור בשוגג

אמצעי זהירות אישיים: עיין בסעיף 8 של SDS לפרטי הגנה אישית.

אמצעי זהירות סביבתיים: אין לפרוק לניקוז או לנהרות. אצור את הדליפה באמצעות צרור.

הליכי ניקוי: ספוג באדמה יבשה או בחול. שטפו את מקום הדליפה בכמויות גדולות של מים.

 

7. טיפול ואחסון

דרישות טיפול: הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך בעור.

תנאי אחסון: יש לאחסן באזור קריר ומאוורר היטב. הושט יד מילדים. הימנע מכפור וטמפרטורות גבוהות.

 

8. בקרת חשיפה / הגנה אישית

אמצעים הנדסיים: אין סכנה משמעותית

הגנה על דרכי הנשימה: אין סכנה משמעותית

הגנה על ידיים: הקפידו על היגיינה תעשייתית רגילה

הגנה על העיניים: ודא שאמבטיית עיניים נמצאת בהישג יד.

הגנה על העור: הימנע ממגע ממושך בעור.

 

9. תכונות פיזיקליות וכימיות

 

מצב: נוזלי

צבע: נוזל בצבע בהיר

ריח: ריח בקושי מורגש

מסיסות במים: מסיס

נקודת הבזק °C: אין

צפיפות יחסית: 1.06

pH: 8-9 @ 10% דילול @ 25 C 

 

10. יציבות ותגובתיות

יציבות: יציבה בתנאים רגילים.

 

11. מידע רעלני

 

רעילות חריפה (מינונים קטלניים)

LD50 חולדה דרך הפה: > 2000 מ"ג/ק"ג רעילות נמוכה דרך הפה.

LD50 ארנב עורי: (מחושב) > 4000 מ"ג/ק"ג.

שאיפה: לא סביר שתגרום להשפעות מזיקות בתנאים רגילים של טיפול ושימוש.

השפעות טוקסיקולוגיות כרוניות / חשיפה לטווח ארוך

אין סיכונים ארוכי טווח לאדם קשורים לטיפול ושימוש רגילים בחומר זה.

 

12. מידע אקולוגי

 

ניידות: מסיס במים.

התמדה והתכלות: מתכלה.

פוטנציאל הצטברות ביולוגית: אין פוטנציאל הצטברות ביולוגית.

תופעות לוואי אחרות: רעילות אקולוגית זניחה.

 

13. שיקולי סילוק

סילוק אריזה: השלך כפסולת תעשייתית רגילה.

הערה: תשומת לב המשתמש מופנית לקיומם האפשרי של תקנות אזוריות או לאומיות בנוגע לסילוק.

 

14. מידע על תחבורה

ADR / RID

שם משלוח: לא מסווג

IMDG / IMO

IATA / ICAO

 

15. מידע רגולטורי

ביטויי סיכון:

R36/38: מגרה את העיניים והעור.

משפטי בטיחות:

S2: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

S26: במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד בהרבה מים ולפנות לייעוץ רפואי.

הערה: המידע הרגולטורי המופיע לעיל מציין רק את התקנות העיקריות החלות באופן ספציפי על המוצר המתואר בגיליון נתוני הבטיחות. תשומת לב המשתמש מופנית לקיומן האפשרי של הוראות נוספות המשלימות תקנון זה. עיין בכל התקנות או ההוראות הלאומיות, הבינלאומיות והמקומיות הרלוונטיות.

 

16. מידע אחר

מידע נוסף: הביטויים להלן מתייחסים לחומרי הגלם המשמשים בניסוח, לא למוצר המוגמר.

ביטויי סיכון בשימוש בסעיף 2:

R35: גורם לכוויות קשות.

המסמכים הבאים הופנו בהכנת גיליון נתונים זה.

תקנות הכימיקלים (מידע על מפגעים ואריזות לאספקה) 2002. מס' 1689. גבולות חשיפה לעבודה 2005 (EH40) תקנות פיקוח על חומרים מסוכנים לבריאות 2002 (בשינויים) הובלת סחורות מסוכנות ושימוש במכשירים ניידים _cc7819de-35 -bb3b-136bad5cf58d_תקנות ציוד לחץ 2004.

כתב ויתור משפטי: המידע הנ"ל נחשב כנכון אך אינו מתיימר להיות כולל הכל וישמש רק כמדריך. חברה זו לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מטיפול או ממגע עם המוצר הנ"ל.

 

 

 
 

 

 

 

 Green Life Group

bottom of page