top of page

תברואה

תברואה

היגיינה היא למעשה רפואה מונעת השומרת על בריאות האדם, הציבור והסביבה.
קיים קשר ישיר והדוק בין רמת ההיגיינה וכמות המחלות, לכן הקפדה על היגיינה סביבתית חשובה ביותר למניעת והעברת מחלות, מזהמים, חיידקים ונגיפים כדי להקטין הדבקה. גורמים מזהמים נמצאים בכל מקום ועוברים בעיקר דרך הידיים. 
שמירה על היגיינה מונעת הדבקה של מחלות, מגפות ושומרת על סביבה נקיה ולא מסוכנת לאדם והסביבה. מוצרי "Green Up"
נותנים מענה יעיל ומונע הדבקות.

"Green Up" תברואה הוא הפתרון.

סדרת מוצרי תברואה ירוקים

טיפול עירוני

טיפול בשפכים

אשפה

ניקוי כללי

השימוש במוצרי Green Up מגן על מי התהום.

bottom of page