top of page

פעילות אנטיבקטריאלית


   Green Up Anti Viral_cc781905-5cde-3194-bb3b-1586bad_Cflean_Cflean

 

 

מוצרי אנטיבקטריאליים המיעדים לניקוי וחיטוי, הם מוצרים משמידי חידקים, עובשים ונבגים, הנותנים פיתרון יעיל של ניקוי וחיטוי מלא. המוצרים הם בעלי יכולת השמדה למגוון רחב של מוקרואורגניזמים וחידקים שונים. שימוש ב במוצרים אלה נותן פיתרון יעיל של ניקוי וחיטוי. המוצרים לא מסוכנים לאדם לא עושים נזק לציוד סובב ולא פוגעים בסביבה. מקומות מפגש של אנשים חולים במרפאות או בתי חולים מהווה חממה לזהומים צולבים בין החולים. שמירה על ניקויון וחיטוי מתמידים במקומות כאלה יוריד בצורה משמעותית הידבקות בין המבקרים במקום .מוצרי גרין אפ אנטי בקטריאליים הם בעלי יכולת ניקוי וחיטוי בתחום רחב של השמדת חידקים .שימוש בהם הוא פשוט לא מסוכן למשתמש ולא גורם נזק וזיהום לסביבה.

שילוב של סטרליזציה וניקוי

Image by CDC
bottom of page